Møllebakken er en privat selvejende integreteret institution, og drives af en bestyrelse bestående af et flertal af forældre, en personale-repræsentant, en repræsentant udpeget af Møllebakkens Venner og Møllebakkens leder. 

Forældrerepræsentanterne bliver valgt på henholdsvis forældremødet og Møllebakken Venners generalforsamling.

Læs mere om hvad bestyrelsen laver under Bestyrelsens arbejde.

Se medlemmern her: Medlemmer