Møllebakken er en privat selvejende integreret daginstitution, hvilket betyder at det er bestyrelsen der er den øverste myndighed. Det er bestyrelsen der i sidste ende har det juridiske og økonomiske ansvar for hele institutionen.

Møllebakkens daglige leder refererer til bestyrelsen.

På denne måde er det os selv, dvs. forældre og personalet, som sammen skaber institutionen, og bestemmer hvordan den skal være.

Vi er som privat institution ikke underlagt de fælles regler som Guldborgsund Kommune udstikker til de øvrige kommunale institutioner. Vi kan eksempelvis vælge at have en længere åbningstid, vi bestemmer selv vores personalenormering (som dog ikke må være ringere end i de kommunale institutioner) og vores personale kan ikke af forvaltningen flyttes til andre institutioner.

Møllebakken er selvejende, hvilket betyder at institutionen ejer sig selv. Der er ingen aktionærer der kan trække overskud ud af institutionen, alt overskud forbliver i institutionen til gavn for institutionen.

Bestyrelsen i en privat institution har dermed et større ansvar og flere pligter at leve op til. Men heldigvis er det sådan, at når man tager ansvar kan man påvirke resultatet, og med ansvar kommer engagement og ejerskabsfølelse. Det mærker vi i høj grad i Møllebakken, hvor der er fantastisk forældresamarbejde, og en høj arbejdsglæde hos personalet.

Men man skal selvfølgelig altid passe på ikke at henfalde i dovenskab selvom det går godt. Vi skal således hele tiden være oppe på beatet og have en føling med, om det vi gør føles rigtigt, prøve nye veje osv. Vi skal hele tiden holde øje med "det politiske landskab" - hvad er in, hvad er yt, og hvordan forholder vi os i forhold til dét?

Som bestyrelsesmedlem i en privat institution, skal vi ikke blot forholde os til fastelavnsfester og fælles arbejdsdage. Vi skal forholde os til hele institutionen.

Bestyrelsens arbejde er som 3 søjler der tilsammen bærer institutionen:

  • Børnene - De er både vores kæreste eje, og vores vigtigste indtægtskilde. Bestyrelsen skal arbejde for at gøre institutionen kendt og interessant, så vi hele tiden har et fornuftigt børnetal. Svinger børnetallet voldsomt, kan det være nødvendigt at justere i personalesammensætningen. Det er bestyrelsens ansvar at håndtere denne balance. Bestyrelsen godkender ligeledes de pædagogiske læreplaner, kostpolitikker osv.
  • Huset - Vi skal hele tiden sørge for at have så gode rammer som muligt. Derfor bruger vi mange penge på vedligeholdelse og forbedringer. Vi optimerer sikkerheden, eksempelvis på parkeringspladsen, vi investere i bedre miljø, herunder nye vinduer der er bedre isoleret, bedre belysning der sikre godt arbejdsmiljø osv.
  • Personalet - Vi skal især som bestyrelse i en privat institution huske på, at vi har personaleansvar. Derfor skal vi også hele tiden sikre os at vores personale trives og har det godt. Personalet arbejder under overenskomst mellem Frie Børnehaver og BUPL/FOA. Derudover har bestyrelsen iværksat særlige ordninger for personalet, herunder sundhedsordning og massage.

At engagere sig som bestyrelsesmedlem i Møllebakken er lig med direkte mulighed for at påvirke dit barns hverdag - det er nærdemokrati på højt plan !

Husk at du altid er velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen hvis du vil høre mere om arbejdet, eller hvis du selv har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet.