Velkommen til Bamsestuen i Møllebakken.

Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende og håber, at I vil få nogle helt fantastiske år her sammen med os i Møllebakken.

Med denne folder vil vi forsøge at give jer et billede af hverdagen i Møllebakken samt nogle praktiske oplysninger. Vi håber dellet kan give jer svar på mange af de sprøgsmål, man stiller sig som ny forældre.

Måske er det første gang Jeres barn skal starte i daginstitution, det er derfor vigtigt for os, at I føler jer velkommen.

Jeres barn behøver ikke længere at skulle skifte institution, hvilket især er vigtigt når det går fra vuggestuen til børnehaven, samt når barnet skal i skole.

Vi lægger meget vægt på at vores børn og forældre er her i mange år, derved kommer vi bedre til at kende hinanden, til gavn for jeres barn / børn.

For at give Jeres barn en så blid start som muligt i vuggestuen, ser vi gerne, at I eller en af barnets nærmeste er sammen med barnet i vuggestuen de første dage. En voksen fra personalet vil primært tage sig af indkøringen, så barnet lærer den voksne at kende og bliver tryg ved.

Den ansvarlige person sørger samtidig for, at barnet får en fornemmelse for rutiner og aktiviteter i vuggestuen, samt lærer de andre børn at kende. Der er naturligvis visse forbehold, der kan have indflydelse på indkøringsforløbet, f.eks. hvis barnet bliver syg.

Når barnet starter i vuggestuen, skal I udfylde det udleverede stamkort til brug for os i tilfælde af sygdom og lignende. I bedes også medbringe et billede af Jeres barn til vores opslagstavle.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, når det starter i vuggestuen. Derfor opfordrer vi jer forældrene til, at fortæller os alt om deres barn samt at medbringe nogle billeder af barnet og den nærmeste familie.

Vi lægger vægt på, at få jer forældrene til at lave en “bog” om deres barn, således at vi til enhver tid kan se, om netop deres barn har nogle særlige vaner eller andet, som vi skal tage hensyn til, når det starter hos os. Det kan være sovetider, sovedyr, allergi, kost osv.

Det er vigtigt for os, at forældrene fra start lærer os at kende, således at I er trygge ved at aflevere jeres barn i vores varetægt.

Det sker ved at vi opfordrer jer til at være med hver dag i starten, komme på besøg så meget som muligt, så de lærer os at kende hurtigt.

Når barnet starter i vuggestue, må I regne med, at det i starten kan få f.eks. forkølelse, øjenbetændelse, dårlig mave osv. Derfor er det vigtigt, at I har mulighed for at barnet kan blive hjemme, indtil det igen er friskt. Enkelte børn er desværre modtagelige overfor sygdom, så derfor kan det blive en ”hård” start for enkelte familier.     

Hvad skal I huske at tage med?

Ekstra skiftetøj: Undertøj, strømper, strømpebukser, bukser, bluse … lægges i barnets kurv på baderummet.

Udendørs tøj efter årstiden: Husk at flyverdragter, regntøj, huer og vanter skal være snorefri!

Sutsko til indendørs brug.

Udendørs sko/støvler efter årstiden.

Hvis barnet har et krammedyr, en sutteklud eller lignende, er I velkomne til at tage det med.

På solrige sommerdage: Husk at tage en kasket, bøllehat eller lignende med, og at smøre barnet ind i solcreme om morgenen. Vi smører børnene ind igen om eftermiddagen.

Husk navn i tøj, sko og sutsko!

Hvad er der allerede i vuggestuen!

Mad, mælk samt modermælkserstatning til de helt små. Bleer, diverse numsecremer og solcreme.

Bamsestue råder over 8 barnevogne, hvor de yngste på stuen kan sove middagssøvn. De ældste sover i skabssenge på stuen.

Af hensyn til sikkerheden, rykker børnene fra barnevogn til seng, når de fylder 2 år.

Vuggestuen har et lille lager af ekstra skiftetøj. Dog har vi ikke ekstra varmt tøj, sko, regntøj eller flyverdragter.

Bringe/hente                                            

Bringe og hente stunder er nogle vigtige tidspunkter for barnet, forældre og personale.

Det vil være rart, hvis I informerer os, hvis der er sket nogle ting, som kan have indflydelse på barnets hverdag i vuggestuen. Det er ligeledes vigtigt for jer forældre at høre noget fra os om, hvordan jeres barn har haft det i vuggestuen. Vi vil gerne give os tid til at tale med alle forældre, når de henter deres børn, men der kan opstå situationer, hvor vi på grund af andre gøremål ikke når alle forældre. Derfor er det vigtigt, at I også kontakter os for at høre, hvordan dagen er forløbet.

På stuen hænger der en “kontakttavle”, hvor I bedes skrive tidspunktet for afhentning, samt hvem der henter barnet. Derudover er I velkomne til at skrive andre bemærkninger om barnet, som er vigtige for personalet at vide – eksempelvis, hvis barnet har sovet dårligt om natten. Særligt vigtige beskeder, f.eks. hvis en anden end mor eller far henter, bør altid gives personligt til en til en voksen på stuen.  På kontakttavlen skriver vi hver dag, hvor meget barnet har spist, og hvor længe det har sovet.

Hvis barnet holder fri eller kommer senere.

Af hensyn til planlægning af dagen, bedes I give telefonisk besked til barnets stue inden kl. 9.00 - vi skal kunne vurdere om der er behov for vikardækning, og om vi kan forlade vuggestuen for at tage på tur.

Syge børn

Sygdom/fridage meddeles så tidligt som muligt – gerne inden kl. 8.00 – af hensyn til madlavning og dagens aktiviteter.

Vi modtager ikke syge børn i vuggestuen. Det er ofte et vurderingsspørgsmål, hvornår et barn betragtes som syg. I vuggestuen mener vi, at barnet skal kunne følg vuggestuensrytme både ude og inde. Desuden smitter børnene let hinanden, da de leger med det samme legetøj, og i det hele taget er i nær kontakt med hinanden. Det er ikke så rart at være sammen med mange mennesker, når man er sløj. Specielt ikke, når man ikke kan få dem til at tage hensyn. De driller, tager ens legetøj og når man er lidt pirrelig, og måske hellere vil have fred og ro – ja så er den dag bare ikke rar længere.

Vi ved godt, at I som forældre ofte er pressede, når der er perioder med meget sygdom, men vi beder jer alligevel om at tage hensyn til ovenstående.

Mange gange kan en ekstra dag hjemme styrke immunforsvaret.

Gennem det kendskab vi har til jeres børn i dagligdagen, vil vi ofte kunne skelne mellem træthed, en dårlig dag eller lignende, og om barnet er sygt. I kan imidlertid komme ud for, at I bliver kontaktet af os, fordi vi mener, at jeres barn er for dårlig til at være hos os, og når I kommer hjem, er der ikke spor i vejen. Den situation kan vi desværre ikke gardere os imod, men vi gør, hvad vi kan for ikke at tilkalde jer unødvendigt.

Det er vigtigt, at vi altid kan komme i kontakt med jer. Husk derfor at oplyse os om ændringer (kurser – rejser og lign.) Vi vil gerne have flere telefonnumre til brug for os, hvis vi står i en situation, hvor vi skal have fat i nogen f.eks.bedsteforældre. Husk at give os besked, hvis I ændrer arbejdsplads eller får nyt telefonnummer.

Vi er klar over, at I kan have travlt på jobbet, når vi ringer til jer i forbindelse med barns sygdom, men vi forventer, at barnet bliver hentet hurtigst muligt – både af hensyn til den syge og de andre børn.

Medicin

Vuggestuen påtager sig ikke ansvaret for at give medicin, med mindre der er tale om lægekonstaterede kroniske lidelser. Medicin skal i disse tilfælde være i original emballage med barnets navn, samt en beskrivelse af præparat og dosering.

Sutteflaske

Vi ser gerne, at barnet er vænnet fra sutteflaske i dagtimerne inden vuggestuestart, med mindre barnet er under 8 måneder og kun får sutteflaske. Sutteflaske gives kun ved et måltid, og aldrig, når barnet bliver lagt ud at sove.

Sovevaner

Børn har individuelle sovevaner. Derfor følger de deres egen rytme her i vuggestuen. De yngste børn sover i barnevogne udenfor. De ældste sover inde på stuerne.   

Hvis barnet er meget knyttet til et bestemt sovedyr anbefaler vi at medbringe dette.

Det er individuelt, hvor stort søvnbehovet er. Hvis barnet ikke vil sove om aftenen, kan det være et tegn på, at middagsluren skal forkortes. Det er vigtigt, at barnet er udhvilet i vuggestuen, så det ikke er pirreligt eller ikke kan fungere sammen med de andre børn .

Sut

Børnene medbringer selv deres egne sutter, navn på.

I vuggestuen ligger sutterne ikke fremme. Barnet bruger sut, når det sover ellers kun, hvis der er specielle hensyn at tage, f. eks. sygdom, indkøring og en lille trøster i ny og næ.

Renlighed/Toilet

Det er individuelt, hvornår børnene er udviklet fysisk til at have en fornemmelse for at blive renlige. Når barnet viser interesse for at gå på toilettet, gøres dette i forbindelse med bleskift. Når barnets ble begynder at være tør i forbindelse med bleskift, starter vi i samråd med forældrene toilettræningen. I skal være opmærksomme på, at der sker flere uheld i vuggestuen i starten, da barnet har svært ved at gå fra en leg/aktivitet eller noget legetøj, og derfor ikke når på toilettet i tide.

Husk……..

Når du afleverer dit barn, er det vigtigt, at du gør barnet opmærksom på, når du går, og at du siger farvel.

Ferier

Før helligdage hænger vuggestuen sedler op, hvor man skal skrive, hvornår børnene holder fri.

Husk at jeres barn også har brug for, at have en pause fra vuggestuen. Derfor er det vigtigt, at alle børn i vuggestuen afholder ferie mindst 14 dage samlet i sommerperioden. De børn, som er frameldt til ferie kan ikke modtages i vuggestuen, da personaleressourcer og vikardækning er nøje afstemt efter hvor mange børn, der er i vuggestuen i de forskellige uger.

Vi håber, at denne lille folder, har givet jer et indblik i vuggestuen i Møllebakken.