TILBAGEVENDENDE AKTIVITETER OG TRADITIONER.

I løbet af året er der en række aktiviteter, der vender tilbage år efter år.

Der kan være små ændringer i indhold og form, men selve ideen er den samme.

Vi markerer årstidernes skiften gennem lege, sange og aktiviteter.

Ved de forskellige højtider fortæller vi om baggrunden for traditionerne.

Vi finder det vigtigt, at børnene får en fornemmelse af årets gang.

Vi har 3 faste fester med forældre.....

  • Fastelavnsfest
  • Sommerfest
  • Julefest

Sproggruppe og Skov/Naturgruppe.

I vinterhalvåret er børn og voksne delt op i to grupper om tirsdagen.

Fra oktober og frem til sidst i juni tager den ældste halvdel af børnene

fra begge stuer ud i naturen, mens den yngste del har sproggruppe herhjemme.

Rullefest.

I april måned har vi den største udskiftning i børnehaven.  Det sker når de ældste børn starter i Forårs SFO.

Når et barn forlader børnehaven holdes en helt speciel rullefest, hvor barnet er i centrum.

Rullesang.
Den 1. august af lemmen vi lemper
den store Søren, vores gode kammerat.
Nu vil han ej mere, i børnehaven være
et sted, der var bedre, med lethed han fandt.
Men mon han fandt venner, der bedre end vi,
Kan synge en sang på den her melodi.
Han ruller, han ruller og tårene ruller,
Han ruller, han ruller.
Nu er det forbi.

Inden barnet rulles ned af bakken fortæller en af de voksne små sjove oplevelser fra barnets tid i børnehaven.

Derefter rulles barnet ned af vores bakke, og alle børn og voksne giver knus og tager afsked.

Det er en begivenhed, der betyder meget for børnene, de taler meget om det inden festen og selv store børn husker med glæde deres rullefest.

Rullefesten slås ofte sammen med:

Fødselsdagsfesten.

En gang om måneden holdes der fest for alle de børn, der har fødselsdag i den pågældende måned.

Aktiviteterne afspejler årstiderne og de traditioner børnehaven har.

Der bliver hejst flag og sunget flag- og fødselsdagssang, lavet mad og dækket bord. Ved bordet synges fødselsdagssange og andre årstidsbestemte sange.

Flagsang.
Alle gynger, mens vi synger,
flaget det skal op.
Hiv oh høj det si´r vi,
og når vi har talt til ti,
er det oppe - er det oppe
Prøv at hjælpe til
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Hoppefest.

Når vuggestuebarnet bliver 2.10 år, hopper det op i børnehaven.

Vi afholder en lille hoppefest den sidste dag barnet går i vuggestuen.

Der bliver holdt en lille tale, mens barnet står  på en kasse, Barnet for en

ballon på pind i hånden, hvorpå der er skrevet en lille hilsen, samt navn og dato for tiden på Bamsestuen. Så synger vi alle en lille hoppesang:

Søde xxx - Bamse xxx
skal ind i børnehaven
før du helt må stoppe
skal du lige hoppe
ned fra kassen - ned fra kassen
ta`et kæmpe spring
1 2 3

Dagen før har barnet og en voksen fra Bamsestuen bagt boller, som nu deles ud.