Møllebakken åbner kl. 6.25, hvor to ansatte er mødt. Vi modtager børnene med dæmpet belysning og et morgenbord, hvor der sidder en voksen, der har tid og ro til at snakke og hjælpe med morgenmaden.

Vi vil gerne give børnene og os selv en god og rolig start på dagen, uden høje stemmer og vilde lege.

Vi finder det vigtigt for børnenes selvværd, at føle sig velkomne i børnehaven. At blive kærligt modtaget, også når de er morgensure og trætte, at deres følelser bliver accepteret og taget alvorligt.

Ca. kl. 8.00 tages morgenmaden ud. Børnene kan frit vælge, hvor de har lyst til at opholde sig. Nogle vælger, at gå på legepladsen.

Her deler vuggestuen og børnehave sig op.

Vuggestuen går efter formiddagsmad kl. 9.00 igang med deres aktiveter, leg. musik og bevægelse. De spiser kl. 11.00 og derefter er det sovetid, nogen i barnevogne andre på stuen.

I børnehaven vil der i løbet af formiddagen er der mange forskellige aktiviteter/gøremål: lege på legepladsen, madlavning,  musik, sproggrupper, skovture, havearbejde.

Først  på formiddagen spises formiddagsmad, børnene får her mælk og brød og/eller et stykke frugt. Er vi hjemme, holdes der ofte samling lige inden vi spiser frokost. Ca. en ½ time før vi spiser, samles stuerne hver for sig, for at snakke, synge og fortælle om f.eks. aktuelle emner, årstiderne, navneopråb, hvornår vi har fødselsdag, hvor vi bor o.s.v. Der kan også gives vigtige beskeder, eller vi kan tage problemer op, som der skal løses.

De to børn der har stuetjans dækker bord.

Alle børn har et keramikkrus med deres navn på. Ideen er dels at børnene lærer deres eget og kammeraternes navne at kende, og dels at lære at omgås ting, der kan gå i stykker.

Når de er færdige, kalder de på os andre, og så går vi ind og spiser.

Derefter går  børnene på legepladsen.

Vuggestuen spiser eftermiddagsmad kl. 14.00, børnehave kl. 14.30.

Kl. ca. 16.00 samles vuggestue og børnehaven igen, for at være sammen den sidste time inden Møllebakken lukker kl. 17.00