Møllebakken er en integreret institution. Vi ”bor” tæt sammen vuggestue og børnehave, i samme hus og med fælles legeplads. Vi åbner og lukker sammen, og er tit sammen til aktiviteter og årstidens fester.

Når børnene skifter fra vuggestuen til børnehaven oplever de en glidende overgang i Møllebakken. Vuggestuebørnene kommer på besøg på den stue, hvor de skal gå, flere gange i den måned, hvor de skal flytte til børnehaven. Barnet får på den måde opbygget relationer til de voksne i børnehaven. Relationer som spiller en afgørende rolle, da de fungerer som støtte og skaber tryghed og tilhørsforhold, hvilket er afgørende for barnet trivsel og læring i skiftet.

Den sidste dag i vuggestuen, afholder vi en ”Hoppe-fest”, hvor forældre, alle børn og voksne i Møllebakken deltager. Barnet har valgt en ballon og står på en kasse mellem vuggestuen og børnehaven. Pædagogen på deres stue holder en lille afsked tale og viser billeder fra deres billedmappe, som er en fotoserie fra de startede og til nu. Inden de hopper over i armene på en voksen fra deres nye børnehavestue, synges ”Hoppe-sangen”, der tælles til 3, hvorefter de hopper over i armene til en af deres nye voksne. Denne lille ceremoni markerer overgangen fra vuggestue til børnehave, hvor barnets rejse italesættes og fejre med sang og fællesskab. Hoppefesten giver muligheden for at skabe et mindeværdigt øjeblik for børnene og deres familier, samtidig med at det markerer en ny begyndelse i børnenes liv i børnehaven.

Fordi vi deler samme pædagogiske tilgang og værdier afdelingerne i mellem, er børnene allerede fortrolige med stuerne, rutinerne og de voksne. Det bidrager til at mindske det stress og den uforudsigelighed som kan være forbundet med overgangen. Det giver desuden børnene mulighed for at fokusere mere på at udforske og lære i deres nye omgivelser. Derudover giver den kontinuerlige pædagogiske tilgang mulighed for en sammenhængende læringsoplevelse, hvor børnene kan bygge videre på de færdigheder og viden, de allerede har udviklet i vuggestuen.