Målsætning for Møllebakken

Møllebakken skal være et sted med få regler og hjemlige rammer.

Med få regler og hjemlige rammer mindskes overgangen fra hjem til børnehave, og børnene oplever tryghed og genkendelighed. Duften af mad, levende lys, lyden af radio og frihed til at synke ned i sofaen med en bog, giver børnene en fornemmelse af, at høre til /være en del af miljøet.

Der skal være tid til leg og fordybelse.

Leg og fantasi er det værktøj børnene bruger for at forstå verden – de redskaber, der må til for at kunne bearbejde alle de mangeartede indtryk, de dagligt udsættes for.

Derfor kan legen ikke vurderes højt nok. Legen kan undertiden løse op for ting, som børnene i øjeblikket ikke behersker i det virkelige liv. Det er vigtigt, at give børnene tid til fordybelse i legen, og vores opgave som voksne, er at lave så få afbrydelser som muligt i løbet af dagen.

Vi vil give børnene mulighed for et aktivt udeliv, naturlige aktiviteter og forståelse for miljø og økologi.

Udeliv giver større mulighed for udfoldelse, styrker motorikken, giver færre konflikter, mindre støj, frisk luft, energi og livsglæde. Efter parolen: ”går de voksne i gang følger børnene efter”, arbejder børn og voksne dagligt med årstidens mange opgaver på legeplads og i have.

Møllebakken tilstræber sundere børn ved indkøb af økologiske fødevarer uden gift og tilsætningsstoffer. På lang sigt handler vores grønne pædagogik om, at vores børn får et bedre udgangspunkt, end vi voksne har haft for at gennemføre en bæredygtig udvikling.

Vi vægter måltidet og dets tilblivelse højt

Børn oplever i sjældnere grad de gøremål, der er i forbindelse med indkøb, forberedelser og fællesskabet ved måltidet, p.g.a. stress og jag i familierne. I Møllebakken prioriteres de hjemlige gøremål højt.

Børnene skal medinddrages i det forberedende og udførende arbejde omkring måltidet, og vi spise det samme mad, i fællesskab. Måltidet spises med kniv og gaffel, derved styrkes børnenes motorik. Dels ved at være med til forberedelser og dels ved at spise grønt og varieret, styrkes børnenes sanser. Måltidet skaber bro mellem hjem og institution, gennem fællesskabet ved at spise sammen.

Læring om ”jord til bord” princip,(plante/så, passe, høste, forarbejde og spise)styrkes, samt at det er naturlige aktiviteter, som opstår ved fremstilling af måltidet. Sproglig udvikling, indsigt og viden styrkes.

At det i Møllebakken er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse.

Mange undersøgelser viser, at den levevis vi har i dag ikke tilgodeser den motoriske udvikling af kroppen optimalt. De sansemotoriske kompetencer er hele fundamentet i vores tilgang til læring og mestring livet igennem.

Møllebakkens legeplads skal indrettes sådan, at den er motorisk udfordrende. (Der kan klatres på tårnet, klatrevæggen og i træer, balanceres på vores triller og de store sten, der kan løbes og rulles på vores bakke.) Terrænet er opdelt i forskellige niveauer og underlagene mangfoldige.

Vi har indrettet flere værksteder som pirrer til sanserne: naturværksted, bål-og boplads, udekøkken og køkkenhave. Vores indretning og den måde vi bruger inde-uderummene på, afspejles i høj grad i planlagte aktiviteter og børnenes egen frie lege. Vi er ude hver dag. Vi sidder på gulvene til vores samlinger, hvor vi synger, bruger rytmer til understøttelse og mange fagte-bevægelseslege.

Have arbejdet opøver også evner som styrke og balance f.eks. når børnene skal kører haveaffald til komposten eller omvendt. Vores trampolin kommer ud om sommeren, rulleskøjterne styrker balancen, sanglege og boldlege sættes i gang på legepladsens græsplæne.

I Møllebakkens Naturgruppe bruges skoven og stranden som naturlig styrkelse af motorikken. Vi går i ujævnt terræn væk fra stierne, vi forcerer åer, balancerne på træstammer, vi kravler i grøfter og på skrænter. Børnene opfodres til at udforske det fysiske miljø både på legepladsen og i naturen.

Det er vores mål, at lære børnene at være selvhjulpne, - og at have respekt for sig selv og andre.

Jo mere børn kan klare selv, jo mere får de lyst at lære, og jo mere aktive bliver de. Travle forældre fristes undertiden til at gøre tingene for deres børn.

I Møllebakken giver vi børnene den tid, der skal til, for at kunne klare sig selv. Ved at respektere børnene og deres ret til at være forskellige, lærer børnene at respektere andre trods deres forskellighed.

Vores mål er at vores børn kan udtrykke sig sprogligt ved ønsker og behov. Og at de lærer alm. høflig omgangstone. Det vil ikke være nok at pege eller række en fod frem, men spørge ”vil du hjælpe mig”. Det er vigtigt at sige ”godmorgen” når man kommer og sige ”farvel” når man går hjem.

Ved at give børnene ansvar og pligter, styrker vi deres selvværd og selvstændighed.

Vi oplever, at børn vokser med ansvar, at det er vigtigt at kunne føle, at der er brug for dem. Store og små hjælpes ad for at få hverdagen til at fungere. Det er ikke et spørgsmål om beskæftigelse, men mere om at føle et fælles ansvar for de opgaver, der hver dag skal løses, for at få hverdagen til at hænge sammen.

Med begrebet ”hjælpevenner” lærer børnene at føle ansvar for hinanden. En stor og en lille, eller en selvhjulpen og en mindre selvhjulpen sættes sammen. Det giver ansvar for den store og tryghed for den lille.