Børnene og pædagogikken

Leg

At lege inde - At lege ude

Møllebakken lægger meget stor vægt på, at barnet hver dag kan lege ude og inde.

At lege betyder, at man selv bestemmer, hvem man vil lege med, hvad og stedet man vil lege.

Legen giver mulighed for at lære noget om sig selv og andre. I legen sammen med andre lærer barnet noget om demokrati, at tage hensyn, at komme med ideer eller lytte til andres forslag. Børnene lærer at løse forskellige problemer opstået i forbindelse med legen.

Vores legeplads har en fordel af at være en gammel institution. Her er dejlige træer at klatre i, her er buske og hegn at gemme sig i, her er mange hjørner, hvor man kan være ugenert. Møllebakkens legeplads bruges af både vuggestuen og børnehaven, vuggestue børnene kan færdes på hele legepladsen, vi har ikke en særlig vuggestue afdeling udenfor. 

Vi lægger vægt på at børn også kan lege uden opsyn, det mener vi, er vigtigt for legens udvikling

At lege inde er rolige aktiviteter i forhold til de mere voldsomme, hurtige ude på legepladsen.

Vuggestuen er indrettet med ribbe, madres, rutchsebane og legetøj i mange forskellige udformninger. Vi har et par lænestole og en stor bil som 2 børn kan sidde i. Vi lægger vægt på at vuggestue børnene har mulighed for udfordringer motorisk, såvel som finmotorisk.

Børnehaven har bestemte legetøjs aktiviteter fordelt på stuerne, - dukkeleg på en stue og leg med biler på den anden.

I legen lærer børnene at koncentrere sig om det, de er i gang med.

Ved at lave forskellige legemuligheder, lærer børnene at tage stilling, lære at beslutte sig.

AT VÆRE GLAD for at lege, både alene og sammen med andre, er en vigtig del af hverdagen i børnehaven.

En god dag behøver ikke at være ensbetydende med at have produceret en masse ting.

At lege alene er også vigtig og den udvikling støtter vi naturligvis

Konflikter

Det er en naturlig ting, at der i legen opstår større eller mindre konflikter børnene i mellem.

I børnehaven mener vi helt klart at børnene har ret til venskab og uvenskab.

Ligesom de har ret til at forsøge at løse egne konflikter.

Vi skal lære børnene, at være parate til at løse konflikter. At vi alle har forpligtende relationer, hvor alle viser ansvar. Det nytter ikke at ”stikke” af fra konflikten, men at prøve at løse den gennem sproget. Her skal vi voksne være børnenes rollemodeller. De skal se, hvordan de voksne håndterer konflikter, sådan at der videreformidles måder, at løse konflikter på.

For at barnets skal kunne begå sig og føle ”at det har sig selv med”, skal det kunne give udtryk for, hvad det har lyst til og hvad det ikke har lyst til, hvad det har behov for lige nu og hvad det ikke vil finde sig i. Kommunikationen er vigtig.

Vi voksne hjælper barnet med at sætte ord på sine følelser. Ved at vi spørger ind til problemerne, får barnet selv nogle ord at sætte på, som det kan bruge næste gang, det står i en lignende situation og det undgår, at løse sine konflikter ved at slå. F.eks. ”Jeg kan ikke lide, at du skubber, det gør ondt” eller ”Jeg vil gerne have hjælp til at lukke min jakke”. Dialogen mellem børnene og de voksne er yderst vigtig, det er her ord og betydninger bliver skabt og integreret som løsningsmodeller.

Det er vigtigt at børn får en mulighed for at lære de sociale spilleregler ved at være i en gruppe.

Fødselsdagskort

Det sker forældre inviterer til børnefødsels-dag ved at sætte indbydelser op på børnenes pladser i garderoben, det synes vi er helt OK, men vær opmærksom på at alle piger, drenge på en stue inviteres, eller evt. hele stuen. Styrk fælleskabet.

Hvis ikke skal kortene sendes pr. post.

Legetøj

Børnehaven har et varieret udvalg af legetøj, som børnene kan lege med.

Alligevel har vi valgt, at børnene hver dag kan medbringe eget legetøj , dog helst uden lyd.

Våbenforbud kan forekomme i kortere eller længere perioder.

At medbringe legetøj er helt på eget ansvar, og det er op til børn og forældre at få de medbragte ting med hjem igen.

Vi mener, det giver børnene tryghed på den måde at bringe en lille del af deres liv hjemmefra med i børnehave.

Af hensyn til den begrænsede garderobeplads opfordres forældre og børn til at lade være med at medbringe ting, der fylder for meget.